Poster 'Belgian Cities seen from space'

Om het gebruik van satellietbeelden , in het bijzonder beelden van een nieuwe generatie satellieten met sensoren met  zeer hoge ruimtelijke resolutie (van 4 tot 1 m), bracht het Federaal Wetenschapsbeleid in 2000 de poster 'Belgian cities seen from space' uit. Die poster, een realisatie van de universiteit van Luik (ULg), toont kleurechte Ikonosbeelden met 1m-resolutie van Brussel, Luik en Gent. Hij paste in het project 'City promotion', een website ter promotie van voornoemde drie steden met behulp van satellietbeelden.

 

Gebruik van satellietbeelden met een zeer hoge ruimtelijke resolutie

Met het derde millennium van onze tijdrekening brak een nieuw tijdperk aan voor aardobservatie. De jongste generatie satellieten, uitgerust met sensoren met een zeer hoge ruimtelijke resolutie – van 4 tot 1 m –, bood nieuwe mogelijkheden op het gebied van teledetectie gezien de kwaliteit van de gemaakte beelden die van luchtfoto's benadert.

De voordelen van satellietbeelden zijn legio: frequente beeldname – het aantal operationele satellieten blijft stijgen –, digitale registratie waar de geografische informatiesystemen rechtstreeks gebruik van kunnen maken, de grote oppervlakte die door één enkele opname wordt bestreken enz.

Het gebruik van beelden met een zeer hoge ruimtelijke resolutie speelt een hoofdrol in de volgende domeinen: ruimtelijke ordening, stadsplanning, geomarketing, evaluatie van de risico's en de schade ten bate van de verzekeringsmaatschappijen enz.

Dankzij de ruimtelijke resolutie van 1 m, maakte Ikonos de publicatie van beelden op schaal 1/3.000 mogelijk, zoals voor deze poster. Naast de informatie afkomstig van kanalen in het zichtbare gedeelte van het spectrum, biedt het nabije infraroodkanaal nuttige gegevens voor de follow-up van gewassen.

De beelden op de poster zijn het resultaat van een samensmelting van de drie kanalen van het zichtbare gedeelte van het spectrum op 4 m en het panchromatische zwart-wit kanaal op 1 m. Het resultaat is een kleurecht beeld op 1 m.