SUGRES - Services for Urban Green Monitoring using Remote Sensing

Context and objectives

Het project had tot doel geodataprodukten met een toegevoegde waarde afgeleid uit zeer hoge resolutie satellietbeeldmateriaal het ontwikkelen van die een ondersteuning kunnen bieden aan het groenbeheer in de stedelijke context. Het project verenigde verschillend behoeften, doelstellingen en technische know-how. Het project verenigde (i) een eindgebruiker met een duidelijke informatiebehoefte, (ii) een private partner die bereid is om te investeren in de ontwikkeling van een operationele productieketen voortbouwend op zeer hoge resolutie satellietbeelden en (iii) wetenschappelijke partners met technische en wetenschappelijke ervaring in de opvolging van het stedelijk groen op basis van luchtfotografie en terreinwerk. De geodataprodukten en diensten die werden ontwikkeld exploiteren de voordelen van zeer hoge resolutie satellietbeeldmateriaal in verhouding tot bestaande produkten en methodologieën zoals luchtfotografie en terreinwaarnemingen. Het project richtte zich op

  • opbouw van een inventaris van groengebieden, zowel publiek als privaat,
  • classficatie van levensvormen,
  • gezondheidstoestand van laanbomen en
  • vranderingprodukten van de inventaris van groengebieden. 

De ontwikkelde diensten zijn gebaseerd op de produktieketen die leidt tot de geodataprodukten die beschikbaar worden gesteld via een aangepaste webtoepassing.

Project outcome

Expected scientific results

‘User requirement document” (URD): Het ‘User Requirement document’ bestaat uit twee deelrapporten: marktonderzoek en de specifieke analyse van de stad Brussel. Het marktonderzoek onderzoekt de beschikbaarheid van GIS en beheersplannen met betrekking tot stedelijk groen in een selectiev an Belgische steden en gemeentes. Op basis hiervan kunnen de geo-informatieprodukten met het hoogste potentieel worden geïdentificeerd. Het specifiek rapport van de stad Brussel brengt de belangrijk geo-informatie in kaart die deel uitmaken van de werkzaamheden van een stad en geven aan waar links bestaan met stedelijk groen.
‘Product specifications document’ (PSD): Het ‘Product specifications document’ geeft een beschrijving van de gestandaardizeerde procedures die handelen om de produktie van de afzonderlijke produkten.
Service design document (SDD): Het ‘Service Design document’ beschrijft het SUGRESWEB dat een op het internet gebaseerde toepassing is die in staat is om produkten te bestellen en te leveren. De toepassing bestaat richt zich op twee aspecten: automatie van de procesketen voor de produktie van de geo-informatieprodukten en de integratie van de toepassing binnen een groter Europees platform, m.n. de Service Support Environemnt dat ondersteund wordt door ESA.