Terrascope: Belgische Collaborative Ground Segment

TERRASCOPE werd erkend als de Belgische bijdrage aan het Sentinel Collaborative Ground Segment (CollGS).

Gebruikers krijgen er toegang tot gratis en open gegevens van de Sentinel-missies, of ze nu geïnteresseerd zijn in het opvolgen van globale vegetatie, droogte, landgebruikveranderingen, zeeën, oceanen of de atmosfeer; met behulp van optische dan wel radargegevens.

Ook afgeleide producten zoals LAI en fAPAR zijn beschikbaar, evenals showcases en webservices waarmee je Sentinel-gegevens kan ontdekken en visualiseren. Derden kunnen zelfs gebruik maken van rekencapacitieit om hun eigen informatieproducten te genereren.


Terrascope biedt Belgische gebruikers een gebruiksvriendelijk platform voor toegang tot satellietgegevens en afgeleide informatie.

De Sentinels zijn een reeks door de ESA ontworpen en ontwikkelde Europese satellieten die data en beelden moeten leveren die essentieel zijn voor het Europese Copernicusprogramma voor aardobservatie en monitoring.

De Sentinel Open Access Hub biedt volledige, vrije en open toegang tot gebruikersproducten van Sentinel-1, Sentinel-2 en Sentinel-3. 

Er worden echter enkel producten van lagere niveaus voor beperkte duur aangeboden, en de gegevens zijn niet altijd makkelijk voor iedereen toegankelijk.

ESA en de lidstaten richtten daarom het Sentinel Collaborative Ground Segment (CollGS) op om de toegang tot en het gebruik van Sentinel-gegevens te vergemakkelijken. In het kader daarvan zijn bijkomende Sentinel-gegevens en/of specifieke dataproducten en distributiekanalen toegankelijk. Het grondsegment wordt gefinancierd door derde partijen uit de verschillende lidstaten (buiten de ESA en het EU Copernicus-programma om). Een Collaborative groundsegment kan: 

  • Eigen mirror-databanken uitbouwen en operationele diensten baseren op Sentinel-gegevens en de data en producten met een meerwaarde vanop de mirrorsites doorsturen naar institutionele, commerciële en wetenschappelijke gebruikers.
  • Data in bijna real time verzamelen;
  • Aanvullende producten verwerken, bijkomende algoritmes definiëren en voorzien in hosted processing;
  • Innovatieve tools en apps ontwikkelen;
  • Activiteiten rond ijking en validering ondersteunen.

Terrascope website