België en zijn partners

Naast STEREO, ons nationale onderzoeksprogramma voor aardobservatie, en de andere Belgische initiatieven, werkt ons land ook zeer actief mee aan heel wat internationale campagnes en projecten, samen met verscheidene partners.

Europese Ruimtevaartorganisatie

De Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) is een intergouvernementele organisatie die 22 lidstaten telt en zich toespitst op activiteiten in de ruimte. Ze beschikt over een jaarlijks budget van meer dan vijf miljard euro. De organisatie werd opgericht in 1975, met België als een van de stichtende leden. ESA treedt tevens op als de facto Belgische ruimtevaartorganisatie. Ze houdt zich bezig met bemande ruimtevluchten, ruimtetransport, navigatie, ruimtewetenschap, -techniek en technologie, operaties, telecommunicatie, geïntegreerde toepassingen en aardobservatie.

Meer over ESA

De Europese Commissie

Het ligt voor de hand dat onze nationale programma's aansluiten bij de activiteiten van de Europese Commissie en ESA Programma's zoals STEREO maken de opleiding van uiterst deskundige onderzoekers en de ontwikkeling van expertise mogelijk; in ruil vergemakkelijkt dit een hoge participatiegraad van België aan H2020- en ESA-projecten.

Meer over de Europese commissie

EUMETSAT (Europese organisatie voor de exploitatie van weersatellieten)

EUMETSAT werd in 1986 als intergouvernementele organisatie opgericht. Het doel van de organisatie is om weers- en klimaatgegevens afkomstig van satellieten, beelden en informatie aan te leveren aan de nationale meteorologische diensten van haar lidstaten en partners in Europa en aan andere gebruikers in de rest van de wereld.

Meer over EUMETSAT

ECMWF (Europees centrum voor weersverwachtingen op middellange termijn)

ECMWF is een onafhankelijke intergouvernementele organisatie die de steun geniet van 34 landen.

In 1975 was België een van de 18 stichtende leden. Intussen sloten zich nog meer andere landen bij het centrum aan. Het centrum telt momenteel 22 lidstaten 12 partnerlanden.

Meer over ECMWF

EARSeL (European Association of Remote Sensing Laboratories)

EARSeL is een wetenschappelijk netwerk van Europese teledetectie-instellingen, zowel uit de academische wereld als uit de bedrijfswereld. EARSeL werd in 1977 opgericht onder de vleugels van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA), de Raad van Europa en de Europese Commissie.

Meer over EARSeL

IGARSS

BELSPO is een van de drijvende krachten van het comité dat instaat voor de organisatie van dit evenement in 2021 in Brussel. Een van de bekendste en grootste internationale conferenties over teledetectie is IGARSS, het IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. 

Meer over IGARSS