Data-infrastructuur

Ontdek hier de infrastructuur voor het verwerken en verdelen van EO-data: van beeldverwerkingscentra gesteund door BELSPO over regionale geoportalen tot initiatieven op Europese schaal.

For a direct access to available images and software, go and visit our section Data & Tools.

BELSPO-ondersteunde initiatieven

Data-instelling

Het CVB (Centrum voor Beeldverwerking) is de Belgische instelling die gespecialiseerd is in het verwerken, verdelen en bewaren van aardobservatiebeelden gemaakt door verschillende sensoren. De instelling is gevestigd in Mol (VITO), en werd in 1998 opgericht door het Belgische Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) om data van het SPOT Vegetation-programma te verwerken, verdelen en bewaren. Sindsdien is het CVB uitgegroeid tot een all-round, volledig operationeel centrum voor verwerking en verdeling van terrestrische vegetatiedata met als focus:

  • operationele exploitatie van ESA's PROBA-V-missie en de productie van biofysische parameters afgeleid van PROBA-V voor de Copernicus Global Land Service;
  • herwerken, bewaren en verdelen van alle SPOT VEGETATION-data;
  • operaties met ESA’s hyperspectrale APEX-vliegtuigsensor.

Via het verdeelportaal van het CVB kan je data downloaden van de SPOT VEGETATION-, PROBA-V en APEX-sensoren, naast data afkomstig van METOP-AVHRR en MERIS

Sinds 2017 huisvest het CVB daarnaast ook Terrascope, het Belgische Copernicus Collaborative Ground Segment. Terrascope is het platform waar alle Belgische burgers aardobservatiegegevens van Sentinelmissies kunnen opzoeken, visualiseren, analyseren en delen. 

Federale en regionale geoportalen

De federale staat en de 3 regio's van het land bieden burgers een geografisch informatieportaal aan.

Geoportaal van de federale staat België

 Geo.be is de toegangspoort tot het geografische platform van de federale overheid en is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels. Het doel van dit portaal is de toegang tot de geografische gegevens die in het bezit zijn van de federale instellingen en tot de bijbehorende webdiensten te vergemakkelijken. Via het portaal kunt u:

  • de gegevens en de webdiensten die beschikbaar zijn in de catalogus opzoeken en raadplegen;
  • de beschikbare gegevens en webdiensten bekijken in een cartografische browser;
  • toegang krijgen tot de URL’s van de WMS, WTMS, ATOM feed en WFS webdiensten.

Geo.be

Geoportaal van het Brussels Hoofdstedelijk gewest

Het portaal geo.brussels verzamelt de officiële geografische gegevens van alle Brusselse instellingen en administraties: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, de MIVB, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, enz.

Het portaal biedt gratis en vrije toegang tot de geografische referentiegegevens van het gewestelijke grondgebied, zowel op het domein van milieu, mobiliteit, stedenbouw en ruimtelijke ordening als op het domein van demografie en levenskwaliteit.

U kunt niet enkel de themakaarten uit de catalogus raadplegen, u kunt ook

  • gepersonaliseerde kaarten aanmaken;
  • uw kaarten op de website bewaren om ze later te raadplegen of te delen (na inschrijving op de website);
  • de gegevens in uw eigen computersystemen gebruiken via de online diensten WMS en WFS.

Via het portaal hebt u toegang tot Urbis Online en kunt u op een interactieve manier de UrbIS-basiskaart weergeven, samen met de orthofotoplannen van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit de jaren 2012, 2014, 2015, 2016 en 2017. Die orthofotoplannen zijn luchtopnames die bewerkt werden om de vervorming door reliëf en perspectief weg te werken. Het zijn foto’s met metrische resolutie, geschikt om afstanden af te meten.

Als aanvulling op de gegevens die via geo.brussels beschikbaar zijn, geeft Leefmilieu Brussel ook toegang tot gegevens in de domeinen waarin het zelf actief is (groenzones, biodiversiteit, overstromingsgebieden, ...).

Deze verschillende portalen zijn ontwikkeld ter uitvoering van de Europese INSPIRE-richtlijn (INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European community). Het doel van die richtlijn is om de toegang, uitwisseling, verspreiding en het gebruik van geografische gegevens te vereenvoudigen.

Geoportaal van de Vlaamse overheid

 

 

Geopunt is het portaal van de Vlaamse overheid waar ze al haar ruimtelijke informatie verzamelt en ter beschikking stelt van de burger. Van percelen over wegen tot rivieren, alles wordt weergegeven op één kaart. Diezelfde kaart kan aangevuld worden met luchtfoto’s, historische gegevens, overstromingskaarten, ruimtelijke plannen, …

Burgers, studiebureaus en GIS-coördinatoren kunnen de gegevens elk op hun eigen manier gebruiken. De gegevens kunnen rechtstreeks op de website van Geopunt geraadpleegd worden, ze kunnen ingebed worden in een andere website, met de lagen die jij wenst weer te geven, en via open-source plugins kunnen de gegevens ook gebruikt worden in een GIS-pakket.

Geopunt vormt het Vlaamse knooppunt in een Europese geografische data-infrastructuur en voldoet aan de vereisten van de Europese INSPIRE-richtlijn.

Geopunt Vlaanderen

 

Geoportaal van Wallonië

 

 

Het Geoportaal van Wallonië is een initiatief van de Waalse Overheidsdienst. Het portaal biedt toegang tot geodata en geomatica met betrekking tot Wallonië en leidt gebruikers verder naar Europese geodata.

Het Geoportaal bevat een schat aan geografische gegevens en tools voor het volledige Waalse grondgebied, die toegankelijk worden gemaakt voor burgers en gebruikers uit de overheids- en privésector.

Op het Geoportaal zijn onder meer de volgende aardobservatiedata te vinden:
•    orthofoto's van de jaarlijkse luchtfotocampagnes;
•    LIDAR-gegevens van 2013-2014;
•    Pleiades-satellietbeelden in zeer hoge resolutie van 2013 voor het volledige Belgische grondgebied.

Op het Geoportaal krijgen gebruikers ook rechtstreeks toegang tot de cartografische toepassing WalOnMap waarmee geodata over het Waalse grondgebied heel eenvoudig op een interactieve kaart kunnen worden weergegeven. Al die informatie is uiterst betrouwbaar en van hoge kwaliteit en wordt door de overheden voor iedereen beschikbaar gemaakt.

De Waalse Overheidsdienst pakt daarnaast uit met een andere interessante tool: APIGeoviewer. Deze programmeringstoolbox bevat alle bouwstenen voor het maken van een dynamische online kaart.

Tot slot lanceerde het Waalse Gewest in 2016 ook een aardobservatiewerkgroep onder de naam GT-COWal. Het voornaamste doel van die werkgroep is om teledetectie en aardobservatietools binnen de administratie toegankelijker te maken.

Géoportail de la Wallonie

Andere toegang tot COPERNICUS-gegevens

Copernicus is het Europese aardobservatieprogramma. Het maakt gebruik van een vloot observatiesatellieten, de Sentinel-familie, en van een wereldwijd netwerk van sensoren die beelden van de aarde maken en verzekeren dat land, water en atmosfeer van onze planeet opgevolgd worden zodat de noden van Europa beantwoord kunnen worden. De overgrote meerderheid van de gegevens afkomstig van de Copernicus Space Infrastructure and Services worden beschikbaar en toegankelijk gemaakt voor alle burgers op basis van gratis, volledige en open toegang.

Naast het nationale toegangspunt, het Belgische Collaborative Ground Segment Terrascope (zie hierboven), hebt u ook toegang tot Copernicus gegevens- en informatiediensten via de Copernicus DIAS (Data and Information Access Services), een initiatief van de Europese Commissie gericht op het faciliteren en standaardiseren van toegang tot satellietgegevens, of via de conventionele platformen voor toegang tot missiegegevens.

Copernicus-website