ALTIUS

ALTIUS (Atmospheric Limb Tracker for Investigation of the Upcoming Stratosphere) is een satellietmissie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA). België levert de grootste financiële bijdrage aan de missie (94% van het totale budget), terwijl Canada, Luxemburg en Roemenië samen de overige 6% voor hun rekening nemen. 

Het hoofddoel is om de evolutie van het stratosferische ozon op verschillende hoogtes met hoge verticale resolutie te meten voor operationele ondersteuning en monitoring op lange termijn.

Bijkomend doel is het meten van aerosolen en broeikasgassen. Deze metingen zijn essentieel voor atmosfeermodellen die de gevolgen berekenen van de toenemende uitstoot van broeikasgassen of van politieke beslissingen om ons milieu te beschermen.

ALTIUS zal deel uitmaken van de PROBA-familie. Dit platform heeft met vorige missies (PROBA-1, PROBA-2, en PROBA-VEGETATION) al bewezen dat het uiterst flexibel en zeer wendbaar is. Het instrument aan boord zal gebruikmaken van spectrale beeldvorming voor atmosferische limb-metingen (limb = de horizon gezien vanuit de satelliet) in 3 spectrumkanalen: UV, VIS, NIR. De lancering staat gepland voor 2023.

ALTIUS is ontwikkeld als een ESA Earth Watch-missie. Het algemene doel van het Earth Watch-programma is ervoor zorgen dat Europa kan instaan voor zijn eigen operationele Aardobservatie. De operationele diensten moeten daarbij zowel het beleid als commerciële initiatieven ondersteunen.

 

ALTIUS: baseline observation geometries and special modes from aeronomie bira-iasb on Vimeo.