Remote sensing-missies

De bijdrage van België aan de technologische ontwikkeling van remote sensing-instrumenten en -missies verloopt ofwel in het kader van zijn lidmaatschap van ESA, ofwel via bilaterale samenwerking met landen als Frankrijk en Argentinië. 

ESA-missies waaraan België een cruciale bijdrage heeft geleverd

Enkele instrumenten en missies van ESA waaraan België een cruciale bijdrage heeft geleverd, zijn onder meer de hyperspectrale APEX-vliegtuigsensor, die momenteel operationeel is, en de PROBA-V-missie voor het dagelijks monitoren van het volledige aardoppervlak, evenals de toekomstige ALTIUS-missie voor het peilen van de aardatmosfeer.

Via zijn samenwerking met Frankrijk is België ook sinds het prille begin een belangrijke partner van het SPOT-programma. In die context werd België gekozen als thuisbasis voor het verwerkings-, distributie- en archiefcentrum voor de VEGETATION-missie van SPOT. Recenter verleende België ook zijn bijdrage aan het Franse Pléiadesprogramma voor optische teledetectie in zeer hoge resolutie (0,5 m).