APEX

APEX (Airborne Prism Experiment) is een beeldvormende spectrometer (type “dispersive push broom”) aan boord van een vliegtuig die in opdracht van ESA ontwikkeld werd door een Belgisch-Zwitsers consortium. VITO werkt al sinds 2010 met dit instrument.

Beeldvorming door spectroscopie betekent een enorme uitbreiding van de mogelijkheden van traditionele teledetectie. Ze is gebaseerd op het detecteren van talrijke smalle, naast elkaar liggende spectrale banden. Dit biedt kansen om oppervlaktematerialen nauwkeuriger te identificeren dan mogelijk is met multispectrale breedbandsensoren.

Het APEX-instrument is bedoeld als simulator en als ijkings- en validatietoestel voor toekomstige hyperspectrale beeldvormers vanuit de ruimte. Daarnaast is APEX een geavanceerd wetenschappelijk instrument voor de Europese teledetectiegemeenschap, dat hyperspectrale data registreert in ongeveer 300 banden in het golflengtebereik tussen 400 nm en 2500 nm en met een ruimtelijke resolutie van 2 tot 5 m op grondniveau. Het is een essentieel instrument voor het verzamelen van data boven de Belgische BELAIR-sites.