EUMETSAT

EUMETSAT werd in 1986 als intergouvernementele organisatie opgericht. Het doel van de organisatie is om weers- en klimaatgegevens afkomstig van satellieten, beelden en informatie aan te leveren aan de nationale meteorologische diensten van haar lidstaten en partners in Europa en aan andere gebruikers in de rest van de wereld. België is sinds de oprichting in 1986 lid van de organisatie.

EUMETSAT was verantwoordelijk voor de geslaagde lancering en het beheer van 11 geostationaire satellieten en 3 polaire satellieten, met nog meer lanceringen van beide satelliettypes in het verschiet. Gegevens worden 24 uur per dag, 365 dagen per jaar verzameld en verspreid onder de gebruikers van het systeem. De organisatie speelde de voorbije decennia een essentiële rol in de voorspelling van het weer en droeg in belangrijke mate bij aan de bewaking en het begrip van ons klimaat. 

Naast die weers- en klimaatactiviteiten worden de satellietgegevens van EUMETSAT ook intensief gebruikt voor onderzoek. EUMETSAT bouwde SAF-netwerk (Satellite Application Facilities) uit dat operationele diensten levert in acht specifieke domeinen:

  1. oceanen en zee-ijs
  2. operationele hydrologie en waterbeheer
  3. ozonmonitoring
  4. numerieke weersvoorspelling
  5. waarneming van het klimaat
  6. meteorologie op basis van gegevens van atmosferisch onderzoek met behulp van het wereldwijde satellietnavigatiesysteem GNSS
  7. weersvoorspelling in real-time en op zeer korte termijn
  8. analyse van het landoppervlak

BELSPO contactpunt

 

Pieter ROTTIERS