European Association of Remote Sensing Laboratories

EARSeL is een wetenschappelijk netwerk van Europese teledetectie-instellingen, zowel uit de academische wereld als uit de bedrijfswereld. EARSeL werd in 1977 opgericht onder de vleugels van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA), de Raad van Europa en de Europese Commissie.

De voornaamste doelstellingen van de vereniging zijn:

 • opleiding en vorming in teledetectie en aardobservatie aanmoedigen en bevorderen;
 • toepassingsgericht onderzoek opstarten en coördineren;
 • de brug slaan tussen technologie en toepassingen die nuttig zijn voor de hele gebruikersgemeenschap;
 • sponsors helpen bij de ontwikkeling van nieuwe sensoren en systemen, en bijstand verlenen in alle relevante technische domeinen;
 • een netwerk van deskundigen uitbouwen voor de instellingen in Europa;
 • gezamenlijke onderzoeksprojecten uitvoeren die verband houden met het gebruik van teledetectie voor onderzoek, monitoring en opleiding;
 • een betere samenwerking stimuleren tussen experts in teledetectie en milieubeheerders en beleidsvormers.

Om al die doelstellingen te kunnen verwezenlijken, worden de voornaamste wetenschappelijke inspanningen van EARSeL gebundeld in Special Interest Groups (SIG's). Die SIG's vormen de grondslag voor de activiteiten van EARSeL en haar raison d'être. Ze beogen een betere samenwerking en speuren naar nieuwe toepassingen van teledetectie. De SIG's organiseren eveneens workshops en bijeenkomsten voor specialisten. De verslagen en notulen daarvan worden vervolgens ook gepubliceerd. Er zijn momenteel 15 SIG's actief:

 1. Kustgebieden
 2. Cultureel en natuurlijk erfgoed
 3. Ontwikkelingslanden
 4. Opleiding en vorming
 5. Bosbranden
 1. Bosbouw
 2. Geologische toepassingen
 3. Spectroscopie
 4. Landijs en sneeuw
 5. Landgebruik en bodembedekking
 1. Radarteledetectie
 2. Warmteteledetectie
 3. Stedelijke teledetectie
 4. Onbemande vliegtuigsystemen
 5. 3D-teledetectie
EARSeL en België

België is sinds het prille begin heel actief betrokken bij de vereniging. Rudi Goossens (UGent) was van 2001 tot 2005 bestuurslid en van 2005 tot 2009 voorzitter van EARSeL. En Jean-Christophe Schyns (beheerder van het STEREO-programma) is sinds 2014 lid van de raad van bestuur van EARSeL en vervult sinds 2021 de functie van voorzitter.

BELSPO vertegenwoordigt ook de Belgische leden in de Raad van de vereniging.

BELSPO contactpunt

Jean-Christophe SCHYNS

Drie workshops streken al in ons land neer:

 • EARSEL Liège 2021: Earth Observation for sustainable cities and communities, een gezamenlijk evenement dat in 2020 fysiek in Luik zou worden georganiseerd en dat, vanwege de COVID-19-crisis, uiteindelijk virtueel werd gehouden in 2021.
 • De 3de workshop Advances in Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management ging in 2012 door in Gent
 • De 5de workshop Imaging Spectroscopy vond in 2007 plaats in Brugge.

EARSeL website