Expositie Klimaatverandering en werelderfgoedsites onder het wakende oog van satellieten

De gletsjers van Patagonië, de piramiden van Gizeh, het Groot Barrièrerif ... Veel uitzonderlijke sites worden bedreigd door klimaatverandering maar bewaakt door satellieten.

De tentoonstelling belicht de impact van de klimaatveranderingen op werelderfgoedsites en toont hoe ruimtevaarttechnologie ons kan helpen de oorzaken en effecten van deze klimaatverandering beter te begrijpen, en de vele uitdagingen die ze stelt aan te pakken.

Download de brochure UNESCO informatie dossier

Klimaatveranderingen, werelderfgoed en satellieten

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stelt dat "de klimaatopwarming een ondubbelzinnig feit is" en grotendeels het gevolg is van de stijgende concentratie van broeikasgassen, waaronder de koolstofdioxide (CO2) afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen.

Behalve de stijging van de temperatuur, is de stijging van het gemiddelde zeeniveau een van de meest markante gevolgen van de opwarming. Sinds 1993 is dat gemiddelde met zowat 3,17 mm per jaar gestegen. De thermische uitzetting van de oceanen en de veralgemeende afsmelting van ijsbergen zullen het zeeniveau verder doen stijgen.

De klimaatveranderingen hebben echter ook andere gevolgen, zoals een gewijzigd neerslagpatroon, intensere en frequentere stormen, de verzuring van de oceanen...

Al die gevolgen dreigen forse impact te hebben op het natuurlijk en cultureel werelderfgoed. Gletsjers smelten, koraalriffen verbleken, bij de kust gelegen sites of oude archeologische sites worden in hun bestaan bedreigd, de biodiversiteit wordt aangetast...

Aan de hand van een reeks schitterende voorbeelden wordt getoond hoe via ruimtetechnologieën een beter inzicht wordt verkregen in de oorzaken en de gevolgen van de klimaatveranderingen en hoe de daaruit voortvloeiende uitdagingen kunnen worden aangepakt. De sensoren aan boord van aardobservatiesatellieten leveren heel wat data waarmee essentiële variabelen van klimaatveranderingen kunnen worden opgemeten, maar ook de gevolgen ervan kunnen worden ingeschat.

Global monitoring dankzij ruimtetechnologieën is slechts mogelijk als alle landen van de wereld samenwerken. In 2011 werd het tienjarige bestaan gevierd van het 'Open Initiative on the use of space technologies to support the World Heritage Convention'. Vandaag helpen 60 partners de UNESCO bij het overbrengen van de voordelen van de ruimtewetenschappen en -technologieën naar de ontwikkelingslanden. Het Wetenschapsbeleid is een van de bevoorrechte partners van de UNESCO en promoot in het bijzonder het gebruik van aardobservatiesatellieten voor de bewaking, het beheer en de bewaring van werelderfgoedsites.

De tentoonstelling werd oorspronkelijk opgezet in 2010 door de UNESCO in het kader van de VN-conferentie over klimaatverandering in het Mexicaanse Cancun (COP16), met de financiële steun van de Vlaamse regering en de gulle bijdragen van meerdere op het gebied van de ruimtevaart actieve partners, te weten het Federaal Wetenschapsbeleid, Planet Action (Frankrijk), de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) en het Duitse ruimtevaartagentschap (DLR).

De informatie over deze tentoonstelling is afkomstig van de volgende publicaties: