Beter zicht op sloppenwijken

#Stedelijke gebieden, #Afrika, #STEREO

Gepubliceerd op 15 februari 2022

Monika Kuffer is Universitair Docent bij de Faculteit Geografische Informatiewetenschappen en Aardobservatie van de Universiteit Twente. Ze is ook een internationale partner van het STEREO-project SLUMAP (Remote Sensing for Slum Mapping and Characterization in Sub-Sahara African Cities), dat tot doel heeft een open source-raamwerk te ontwikkelen dat de verwerking van remote sensing-beelden mogelijk maakt om het fysieke in kaart te brengen en te karakteriseren. omgeving in de sloppenwijken.

Op de website van de Universiteit Twente is zojuist een artikel over zijn werk verschenen.

De algemene doelstelling van het STEREO SLUMAP-project is bij te dragen aan Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 11 "Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam" door (i) ons begrip te verbeteren van het potentieel van teledetectie voor het waarnemen en karakteriseren van sloppenwijken en (ii) het ontwikkelen van een algemeen, schaalbaar en open-source methodologisch kader voor Afrika bezuiden de Sahara, om deze taak te ondersteunen en te voldoen aan de eisen van belanghebbenden in het tijdperk van big data.
Stad met 39 miljoen inwoners

"Volgens de Verenigde Naties zal 90% van de bevolkingsgroei in de komende 30 jaar plaatsvinden in wat we The Global South noemen”, zegt Kuffer. “De stedelijke agglomeratie van New Delhi in India bijvoorbeeld heeft in 2030 een bevolkingsomvang van 39 miljoen inwoners, is de verwachting. Dat is meer is dan heel Oceanië nu heeft. Zo’n grote stad zal nauwelijks beheersbaar. Grote delen van dit soort steden hebben nu al huisvestingsproblemen, bijna geen toegang tot diensten en een ontoereikende infrastructuur. Het leidt tot slechte leefomstandigheden en een lage levensverwachting.” Kuffer spreekt liever van ‘achterstandsgebieden’ dan van sloppenwijken. Deze zogeheten ‘deprived areas’ kampen niet alleen met problemen op het gebied van watervoorziening, hygiëne, huisvesting en grondbezit. Ze hebben ook te lijden onder overbevolking en de daarmee gepaard gaande gevaren als milieuvervuiling.

Volgens de Verenigde Naties zal 90% van de bevolkingsgroei in de komende 30 jaar plaatsvinden in wat we The Global South noemen.

Monika Kuffer werkte veel in Afrikaanse steden en kent de situatie daar vrij goed. “60% van de inwoners van Nairobi in Kenia woont in informele nederzettingen, die ongeveer 5% van het bebouwde gebied beslaan. Het zijn overbevolkte gebieden met veel milieu- en sociale problemen”, aldus Kuffer. “We hebben de afvalconcentratie in een paar nederzettingen in Nairobi in kaart gebracht. De gegevens hielpen om de lokale overheid ervan te overtuigen het afval op te ruimen. Het probleem is dat regeringen hun beleid baseren op ruwe schattingen en oude statistieken. Er is een dramatisch gebrek aan nauwkeurige data omdat het moeilijk is om toegang te krijgen tot de dichtbevolkte sloppenwijken en omdat dit soort steden zo snel veranderen.”

Slumdog Millionaire

Betrouwbare gegevens zijn essentieel voor stadsplanning en besluitvorming. Kuffer en haar mede-onderzoekers van het ITC willen deze informatiekloof dichten met behulp van satellietbeelden (remote sensing).


Photo by Kunal Kalra on Unsplash

Het doel van het onderzoek, waarvoor een Veni-subsidie is toegekend, is het bouwen van ruimtelijke modellen, gebaseerd op aardobservatie. “Het in kaart brengen van de bevolking gebeurt niet nauwkeurig genoeg. In veel gevallen zijn sloppenwijken helemaal niet opgenomen in de bevolkingsgegevens, omdat het tijdelijke nederzettingen kunnen zijn”, stelt Kuffer.

Een bekend voorbeeld is de sloppenwijk Dharavi in Mumbai, waar de film Slumdog Millionaire zich afspeelt. Globale bevolkingsmodellen schatten dat er ongeveer 50.000 mensen in dit gebied wonen. “Maar als je naar de gelokaliseerde bevolkingsmodellen kijkt, kom je op bijna 1 miljoen mensen. Nauwkeurig tellen is lastig door bijvoorbeeld veiligheidsproblemen. In Bangalore vonden we 1.500 sloppenwijken, terwijl de officiële statistieken uitgaan van 600 sloppenwijken!"

Verkeerde data

Beleidsmakers in de Derde Wereld baseren hun beleid en stadsplanning op verkeerde datasets, waardoor ze veel mensen in achterstandsgebieden over het hoofd zien. Kuffer en haar ITC-collega's werken samen met de lokale gemeenschappen om te bepalen hoeveel mensen er werkelijk wonen. “Deze groepen en hun problemen worden systematisch genegeerd in bestaande datasets. Ik wil betere modellen en datasets bouwen die globale data combineren met gegevens uit de gemeenschap. Daarmee kunnen we lokale problemen onder de aandacht brengen en de stem van de plaatselijke bevolking versterken. Vooral in Afrika, waar de datakloof enorm is en het aantal kleinere (secundaire) steden heel snel groeit.”

Onderwijs

Monika Kuffer geeft les is aardobservatie aan studenten van het ITC. Ze heeft ook een lesprogramma ontwikkeld over concurrerende steden voor het vak Urban Planning and Management. “Mensen denken vaak aan de economische aspecten van steden, maar ik richt me op concurrentievermogen in de zin van inclusiviteit. Steden met een gebrek aan onderwijs, infrastructuur en diensten voor de stedelijke armen, zullen uiteindelijk verliezen.”

Onderwijs is belangrijk voor Kuffer. “Onderzoek kan niet bestaan zonder onderwijs, en andersom. Ik gebruik de uitkomsten van onderzoek voor lessen, maar ook de inzichten van studenten voor mijn onderzoek. Het is een belangrijk ecosysteem, een circle of life." 

Meer informatie

Lees het originele artikel: 

Mapping the deprived areas - Dr Monika Kuffer

Beter zicht op sloppenwijken - Dr Monika Kuffer

STEREO-project SLUMAP (Remote Sensing for Slum Mapping and Characterization in sub-Saharan African Cities)