Brand in de Hoge Venen

#Beeldselectie, #België, #Spot, #Branden

Gepubliceerd op 3 mei 2011

De brand die op 25 en 26 april door de Hoge Venen joeg, is de hevigste ooit in het gebied. Meer dan 1300 hectare vegetatie werd verwoest, bijna een derde van de 4500 hectare die als natuurreservaat zijn geklasseerd. Voor zij die moeite hebben met oppervlaktematen: dat komt overeen met zo'n 2000 voetbalvelden.

Enkele dagen eerder was reeds de rode vlag gehesen, wat betekent dat de toegang tot het reservaat is afgezet. Tegen het einde van de winter was de vegetatie immers nog niet in staat zichzelf te vernieuwen, en werd al meteen onderworpen aan een ernstige droogte. Hierdoor ontstonden de ideale omstandigheden voor het uitbreken van een brand. De sterke wind hielp bij de snelle verspreiding van de vlammen, maar zorgde er tegelijk voor dat deze verspreiding aan de oppervlakte bleef, waardoor de turflagen eronder veilig bleven.

De brand eiste gelukkig geen slachtoffers en de impact op de fauna en flora is waarschijnlijk relatief klein. Als de omstandigheden gunstig zijn, dat wil zeggen als het regent, kan de vegetatie in een paar weken tijd herstellen.

De crisiscel van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Europese GMES-dienst SAFER in gang gezet. Deze snelle responsdienst maakt het mogelijk in korte tijd een kaart op te maken op basis van gegevens van aardobservatiesatellieten.

Spreidingskaart van de verbrande gebieden, aangemaakt op 2 mei 2011 voor de Europese GMES-dienst SAFER.

Deze spreidingskaart van de verbrande gebieden werd verkregen door semi-automatische analyse van een SPOT 5-beeld (ruimtelijke resolutie 2,5 m) van het Bois Roslin, genomen op 1 mei 2011. De afbakening van het getroffen gebied werd over een Quickbirdbeeld met ruimtelijke resolutie 0,6 m heengelegd.

Meer info: 

SAFER - Fires in Belgium