ESERO gebruikt Terrascope in nieuwe Climate Detectives cursus

#Onderwijs, #Copernicus, #ESA, #STEREO, #Terrascope

Gepubliceerd op 21 oktober 2022

Terrascope casus overstromingen

ESERO België, het onderwijsprogramma van het Europees ruimtevaartagentschap in België, biedt educatieve cursussen aan in de context van ruimte, ruimtevaart en aardobservatie voor zowel het basis- als het secundair onderwijs. De cursussen bevatten materiaal om de docenten op te leiden alsook te ondersteunen in de klas.

De ESERO Climate Detectives is een van de opleidingen voor het secundair onderwijs. Met deze cursus kan een klas een lokaal klimaatprobleem onderzoeken met behulp van satellietgegevens, inclusief feedback van een professionele wetenschapper. Er is een uitgebreide handleiding  beschikbaar die de leerkracht bijstaat om tijdens de les overstromingen te verkennen met behulp van RADAR en optische beelden, gecombineerd met in-situ metingen. Het doel is om de studenten meer te leren over de klimaatverandering, de gevolgen ervan en hoe aardobservatiegegevens en remote sensing technologieën ons in staat stellen objectieve informatie te verzamelen die nodig zijn om de nodige maatregelen te treffen.

Monitoring van klimaatverandering verbeteren met aardobservatiegegevens

Deze praktijkgerichte cursus toont aan hoe gemakkelijk je de Terrascope viewer kan gebruiken. Het laat de studenten toe een concreet klimaatgebonden probleem – in dit geval overstromingen in 2021 in de IJzervallei – te onderzoeken met behulp van satellietdata, gecombineerd met waterpeildata gemeten op terrein. De Terrascope viewer is een gratis online tool die niet alleen alle beschikbare satellietbeelden toont, maar ook gemakkelijk toelaat om de data te analyseren, beelden te exporteren, en op een eenvoudige manier een time-lapse te maken.

Docenten kunnen de kant-en-klare oefening gebruiken of zelf aan de slag gaan met recente en/of lokale gebeurtenissen. Door de studenten te laten zien hoe gemakkelijk ze de impact kunnen zien, benadrukken we de toegevoegde waarde van het gebruik van EO-gegevens om de monitoring van klimaatverandering te verbeteren. Zo brengen we klimaatverandering ook meer in de aandacht.

ESERO België wordt gefinancierd door ESA en BELSPO, het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid. Het programma wordt gerealiseerd en aangeboden door een consortium van vier partners: KU Leuven, UGent Volkssterrenwacht Armand Pien, Université Libre de Bruxelles, en La Scientothèque.

Download cursus

Terrascope Sentinel-1 - Monteûville, Belgium - 9-15 July 2021

Terrascope Sentinel-1 animation 9-15 July 2021

Source:

ESERO gebruikt Terrascope in nieuwe Climate Detectives cursus | Terrascope. (n.d.-b). Retrieved October 18, 2022