Nog maar een plaag voor Rusland

#Beeldselectie, #Droogte, #Branden, #Landbouw

Gepubliceerd op 13 augustus 2010

Het VITO publiceert vandaag deze kaart, die de toestand van de vegetatie en cultuurgewassen in Europa illustreert voor de periode tussen 21 en 31 juli, uitgezet tegenover de gemiddelde situatie.
De gebieden waar het relatieve verschil in vegetatieproductiviteit negatief is, zijn in oranje (<-10%), rood (<-25%) of bordeaux (<-50%) weergegeven, lichtgeel betekent dat alles hetzelfde is gebleven, en groen duidt op de gebieden waar de vegetatie feller groeit dan gewoonlijk.

Bron: VITO

Grote delen van Europa worden getroffen door een aanzienlijke daling van de productiviteit, maar het is Rusland, en dan vooral het zuidwesten, dat de hoogste prijs betaalt. Het Europese gedeelte van het land en een deel van Siberië kampen al sinds juni met aanhoudende abnormale temperaturen en droogte. De bosbranden die het land al sinds het begin van de zomer teisteren, hebben al bijna 670.000 hectare verwoest. De luchtvervuiling die hiervan het gevolg is, bedreigt de volksgezondheid, en vooral dan in Moskou. Een van de voornaamste bezorgdheden is nu de nucleaire veiligheid. Verschillende nucleaire sites worden immers omsingeld door het vuur, en miljoenen hectaren besmette gebieden zijn reeds in vlammen opgegaan.

Rusland is reeds fel getroffen, maar kijkt nu ook nog eens aan tegen oogst die naar schatting 30% lager ligt dan gewoonlijk, en zal waarschijnlijk niet langer in staat zijn zijn export te verzekeren.

De kaart hieronder werd samengesteld door het Beeldverwerkingscentrum van het VITO aan de hand van data die werden geleverd door de SPOT VEGETATION-sensor, in samenwerking met het Federaal Wetenschapsbeleid en het Europese MARS-project.

Meer info

Filmpje van de NASA, dat de concentraties en verspreiding van koolstofmonoxide toont zoals die uitgewasemd worden door de branden