Oogstvoorspelling in China

#Beeldselectie, #Droogte, #Landbouw

Gepubliceerd op 30 juli 2010

Oogstvoorspelling is een van de belangrijkste toepassingen van teledetectie, waardoor het mogelijk werd operationele systemen in te stellen die gebruikt worden door tal van organisaties die belast zijn met de voedselveiligheid.
Aardobservatiegegevens worden samen met landbouw- en weergegevens als parameters ingevoerd in de voorspellingsmodellen, waarmee schattingen gedaan kunnen worden van bebouwde oppervlaktes en opbrengst per oppervlakte-eenheid.

Afwijkingen in de NDVI-waarde van de maand juni 2010 ten opzichte van de afgelopen 10 jaar. Gegevens van SPOT VEGETATION. Klik op de afbeelding om haar in grotere resolutie te bekijken op de website van het NASA Earth Observatory

Deze afbeelding toont de afwijking van de vegetatie-index NDVI in China voor de gehele maand juni 2010. De gemiddelde waarden in juni 2010 werden vergelijken met de gemiddelde waarden voor dezelfde maand tussen 1999 en 2009. De gebieden waar de NDVI hoger is dan het gemiddelde zijn groen gekleurd, die waar hij lager is zijn bruin, en die waar er geen verandering is opgetreden zijn gebroken wit weergegeven. Uit het beeld blijkt duidelijk dat groen domineert, wat wijst op een indrukwekkende groei van de vegetatie.

Ondanks slechte weersomstandigheden gedurende het grootste deel van het groeiseizoen ('s winters ernstige droogte in het zuidwesten, in november en tijdens de lente intense koude in het noorden), vertoont de voorspelling van het US Department of Agriculture (Foreign Agricultural Service/USDA), uitzonderlijke oogsten in het Noord- en Centraal-China.

De NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, wordt berekend op basis van waarden in het rood en infrarood. Aangezien vegetatie bijzondere eigenschappen heeft in dit deel van het spectrum (zie ons Glossarium of Wegwijs in Teledectie), kan deze index gebruikt worden als maat voor de fotosynthese-activiteit.

Doordat NASA voor deze analyse gebruik maakt van data die werd verzameld met de SPOT VEGETATION-sensor, brengt ze hulde aan de kwaliteit en de hoge leeftijd van het VEGETATION-systeem, dat een initiatief is van verschillende Europese actoren waaronder België.

Meer informatie

NASA Earth Observatory