STEREO III nadert het einde. Lang leve STEREO IV!

#STEREO, #België

Gepubliceerd op 15 april 2022

Officieel had het STEREO III programma in 2021 moeten eindigen. Maar toen kwam COVID-19 roet in het eten gooien. Doordat veldwerk en normale werkroutines opgeschort werden, hadden verschillende lopende projecten geen andere keuze dan om een verlenging aan te vragen. Dit betekende dat ook de afsluiting van het programma moest worden verschoven, en wel naar eind 2022.

Dit heeft het STEREO-team er echter niet van weerhouden door te zetten met de voorbereiding van de volgende fase van het STEREO-programma, STEREO IV.

Eerste stap: inventarisatie van de activiteiten die tijdens de looptijd van het STEREO III-programma zijn uitgevoerd. Het doorspitten van honderden bestanden, webpagina's en databases leverde veel interessante feiten en cijfers op.

Een greep uit de resultaten:

 • 57 onderzoeksprojecten en 38 verspreidings- en ondersteuningsprojecten werden gefinancierd
 • tot op heden werden 396 peer reviewed papers gepubliceerd, naast 34 open access software codes en 17 datasets
 • 133 Belgische promotoren uit 58 onderzoekslaboratoria waren betrokken in het programma, waarvan 94 voor de eerste maal in STEREO en 15 neofieten in het gebruik van teledetectiegegevens
 • daarnaast hebben 56 buitenlandse promotoren uit 16 landen bijgedragen tot de STEREO III-projecten
 • de projecten (mede)financierden 41 doctoraatstudenten en nog eens bekomend 275 onderzoekers leverden hun bijdrage
 • projectresultaten werden 275 maal mondeling gepresenteerd op conferenties.
De STEREO-projecten bestreken een breed scala van thema's, zoals geïllustreerd in de onderstaande figuur:

STEREO was ook zeer actief op het vlak van communicatie en promotie gedurende STEREO III: een gloednieuwe uitgebreide en drietalige website zag het licht in 2018, tweemaal per maand werd een nieuwsbrief verstuurd naar 1000+ abonnees, een twitteraccount bereikte in 2 jaar tijd meer dan 1000 volgers en 18 conferenties werden (mede)georganiseerd of gesponsord waarvan IGARSS 2021, een van de belangrijkste internationale meetings in het remote sensingveld, nog het meest in het oog sprong.

Vervolgens kwam er een externe evaluatie van het programma om te zien wat goed had gewerkt en waar er ruimte was voor verbetering. STEREO III kwam uit de evaluatie naar voren als een succesvol onderzoeksprogramma dat zijn doelstellingen grotendeels had bereikt. De beoordelaars concludeerden dat STEREO III:

 • een succesvol en gevarieerd wetenschappelijk programma is met kwalitatief hoogstaand en innovatief aardobservatieonderzoek;
 • een belangrijke bijdrage levert aan de Europese EO-wetenschap en het creëren van innovatieve EO-toepassingen
 • erin geslaagd is België op de kaart te zetten als een land met hoogkwalitatief AO onderzoek in verschillende domeinen
 • verbindt het Belgisch GO-onderzoek verbindt met internationale kennisnetwerken en toponderzoekers in GO;
 • een sleutelrol speelt in het aantrekken en opleiden van Belgische GO-onderzoekers;
 • wetenschappers klaarstoomt om bijkomende financiering aan te trekken;
 • een voorloper is van echt open wetenschappelijk onderzoek;
 • uitstekende kennisverspreidingsactiviteiten heeft en op verschillende manieren communiceert naar een groeiende gemeenschap van professionals zowel als naar het bredere publiek.

Verbetering van de bredere industriële en maatschappelijke impact van STEREO-projecten en -acties werd echter aangestipt als het belangrijkste aandachtsgebied voor het toekomstige programma.

Gewapend met deze kennis en om de continuïteit van onderzoeksfinanciering te verzekeren, stelden de STEREO-beheerders alvast de grote lijnen van een nieuw programma. Vorige maand werden deze door de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid goedgekeurd.

Hoewel de details nog nader uitgewerkt worden, is dit alvast duidelijk: fe structuur van het programma blijft ongewijzigd en zal rusten op de volgende drie pijlers:

 1. Ondersteuning Wetenschappelijk onderzoek: financiering van projecten
   
 2. Ondersteuning van de onderzoekswereld
  • Beeldaankopen voor de noden van door BELSPO gefinancierde projecten
  • Verdere ontwikkeling van de Belgische calibratie/validatie-testsites
  • Ontwikkeling van de STEREO Toolbox (software/ spectrale bibliotheken) waarmee iedereen gratis en eenvoudig toegang krijgt tot de software en spectrale bibliotheken die werden ontwikkeld door STEREO-wetenschappers
    
 3. Communicatie en valorisatie: informatie aangeboden aan zowel de wetenschappelijke gemeenschap als het groot publiek via gerichte tools:
  • Website
  • Twitter
  • Newsletter
  • Events

De thematische prioriteiten zijn:

 1. Effect van de klimaatverandering op het terrestrische en het mariene milieu (data-exploitatie, monitoring, modellering, risicobeperkingsstrategieën);
   
 2. Geavanceerde monitoring en inschatting van risico's (met inbegrip van pandemieën);
   
 3. Monitoring van het milieu ter verbetering van de milieugezondheid en de biodiversiteit;
   
 4. Geo-informatie voor duurzame en groene steden.

Methodologisch zal het programma de nadruk leggen op (maar niet beperkt zijn tot) artificiële intelligentie en deep learning, de exploitatie van big data en het gebruik van multimissie- en multischaalgegevens: van ruimte- over lucht- tot omgevingsteledetectie.

Meer informatie is te vinden in het informatiedossier van de eerste oproep tot het indienen van voorstellen, die vorige week gelanceerd is.

Het STEREO-team nodigt u graag uit om de oproep te ontdekken en kijkt uit naar uw deelname aan het nieuwe programma!

Meer info

STEREO IV programme

STEREO IV - FIRST CALL FOR PROPOSALS