Women in Copernicus – vervolg-enquête

#Copernicus, #STEREO

Gepubliceerd op 24 januari 2022

Women in Copernicus lanceerde eind 2021 een tweede enquête om hun publiek te vergroten, en vooral om mannen te betrekken in hoe we denken over gender binnen Copernicus. 

Deze enquête gaat over gendergelijkheid en verzamelt de meningen van mannen en vrouwen. Als je de eerste enquête al hebt ingevuld, hoef je maar een paar nieuwe vragen in te vullen en combineren we de antwoorden van beide enquêtes.

De enquête is beschikbaar op de website van Women in Copernicus. U kunt nog deelnemen tot 31 januari 2022.

Vrouwen nemen actief deel aan het experiment Copernicus en, hoewel zij niet altijd zichtbaar zijn, spelen zij wel degelijk een rol in de dataproductie in het kader van Copernicus, de aardobservatie en de geo-informatie. Dit project heeft tot doel hen een stem en een gezicht te geven, maar ook meisjes en jongens warm te maken voor STEM-loopbanen.

Deze enquête is bedoeld voor iedereen die werken of gewerkt hebben met Copernicus-gegevens of in het Copernicus-domein van activiteiten. De enquête omvat zeven secties (demografie, achtergrond en loopbaan, hinderpalen, facilitatoren, opleidingskeuzes, genderstereotypes en conclusie) en neemt nauwelijks 15 minuten in beslag. Bedankt voor uw tijd en aandacht voor dit initiatief.

Ga naar de enquête