Pléiades

De Pléiades-constellatie is het optische deel van het Frans-Italiaanse Aardobservatiesysteem ORFEO (Optical and Radar Federated Earth Observation), dat als doel heeft zowel civiele als militaire gebruikers te voorzien van radarbeelden in hoge resolutie. De radarcomponent wordt geleverd door COSMO-SkyMed.

Tweelingsatellieten

Er zijn twee Pléiades-satellieten: Pléiades 1A, gelanceerd op 17 december 2011, en Pléiades 1B, gelanceerd op 2 december 2012. Beide bevinden zich in een baan om de aarde op een hoogte van 694 km, en zijn zo gepositioneerd dat de aarde altijd precies tussen hen in staat. Op die manier kan de Pléiades-constellatie elke dag de hele aarde bestrijken.

Beide satellieten zijn uitgerust met hetzelfde optische instrument: HiRI (High-Resolution Imager). Dit instrument kan panchromatische beelden maken met een resolutie van 70 cm, die daarna geresampled worden tot een resolutie van 50 cm. Het kan ook multispectrale beelden in 4 banden maken (blauw, groen, rood en nabij-infrarood) met een resolutie van 2,80 m, die op hun beurt geresampled worden tot een resolutie van 2 m. Deze beelden kunnen verder samengevoegd worden tot kleurbeelden met een resolutie van 50 cm.

De verzamelde data kunnen worden toegepast in talloze toepassingen: cartografie, stadsontwikkeling, landbouw, bosbouw, geologie, hydrologie, zee- en aardwetenschappen, het beheer van natuurlijke hulpbronnen, bodemgebruik ... 

Om het gebruik van deze indrukwekkende informatiebron te stimuleren, heeft het Belgische Federaal Wetenschapsbeleid een portaal gecreëerd. Daarop kunnen gebruikers Pléiades-beelden kopen tegen bodemprijzen, of beelden die al door andere erkende gebruikers zijn gekocht volledig gratis downloaden. Daarnaast hebben BELSPO, het NGI en de drie Gewesten in 2013 de handen in elkaar geslagen om een volledige dekking van België te kopen. Die beelden zijn eveneens te downloaden, opnieuw via het Pléiades 4 Belgium.