STEREO III-programma

U bent hier

Ontdek via deze webstories de projecten die gefinancierd worden door het Belgische aardobservatieprogramma STEREO III

Om de projecten per thema te bekijken, klik hier

 

De derde fase van het programma ging in 2014 van start voor een periode van 7 jaar. Als gevolg van de Covid-crisis moest een aantal projecten worden verlengd; deze zullen in 2022 aflopen. Gedurende zijn looptijd heeft het programma een groot aantal onderzoeksprojecten opgeleverd die betrekking hadden op uiteenlopende projecttypes en onderwerpen. De onderzoeksresultaten van de projecten werden via een brede waaier aan disseminatie-activiteiten (workshops en conferenties, website, nieuwsbrief, tweets, ...) verspreid naar het grote publiek ter ondersteuning van de Belgische aardobservatiegemeenschap.

Hieronder een aantal feiten en cijfers van het STEREO III-programma:


STEREO in een notendop

Eind 2021 voerde een extern adviesbureau een evaluatie van het programma uit. De conclusie was dat STEREO III een succesvol en gevarieerd wetenschappelijk programma is wat betreft soorten financiering, ondersteuning, behandelde thema's en toepassingsgebieden. Het programma heeft niet alleen innovatief onderzoek van hoge kwaliteit ondersteund, maar was ook zeer succesvol met zijn verspreidingsactiviteiten, zowel voor professionals als voor het grote publiek. STEREO III heeft een cruciale rol gespeeld door Belgische wetenschappers en aardobservatie-expertise naar het internationale niveau te tillen, heeft nieuwe internationale partnerschappen mogelijk gemaakt en is erin geslaagd een nieuwe generatie wetenschappers aan te trekken en op te leiden.

Evaluatie van het STEREO III-programme - Samenvatting (EN)

Organisatie

Duur van het onderzoek: 2014 – 2022

  Doelstellingen

  De doelstellingen van STEREO III borduren voort op de doelstellingen van de vorige programma's: 

  • Steun verlenen aan innoverend en hoogwaardig onderzoek op het gebied van teledetectie.
  • België als internationaal kenniscentrum op de kaart zetten en houden in een aantal teledetectiedomeinen.
  • Internationale samenwerking stimuleren en de deelname van Belgische onderzoekgroepen aan die samenwerking verankeren.
  • De Belgische teledetectieplatforms en -instrumenten ondersteunen.
  • De ontwikkeling van nieuwe toepassingen van teledetectie stimuleren.
  • Het gebruik van teledetectie introduceren in nieuwe disciplines en bij nieuwe gebruikers.
  • Teledetectie en vooral de resultaten van Belgisch en STEREO-onderzoek promoten.

  Omschrijving

  Thematische prioriteiten

  De activiteiten van STEREO III, ESA en de EU worden vanzelfsprekend onderling afgestemd. Zo sluiten de prioritaire onderzoeksdomeinen van STEREO III aan bij die van H2020. Die kerndomeinen zijn: 

  • Wereldwijde monitoring van vegetatie en van de evolutie van landecosystemen
  • Beheer van de leefomgeving (water, bodem, bossen, natuurgebieden en biodiversiteit, landbouw, kustgebieden, stedelijke zones en stadsrand) op lokale en regionale schaal
  • Interactie tussen (verandering in) bodembedekking en klimaatverandering
  • Epidemiologie and humanitaire hulp
  • Veiligheid en risicomanagement.
  Programmastructuur

  Het STEREO III-programma is opgebouwd rond drie pijlers:

    Wetenschappelijk onderzoek

    Het wetenschappelijke onderzoek omvat enerzijds de eigenlijke onderzoeksprojecten (themanetwerken, exploratie, kostendeling, verspreiding en steun) en anderzijds de ontwikkeling van toepassingen. 

    Transversale ondersteuning van wetenschappelijk STEREO-onderzoek

    De transversale ondersteuning is toegespitst op activiteiten die ten goede komen aan de hele Belgische teledetectiegemeenschap. De 3 hoofdactiviteiten in het kader van STEREO III zijn:

    • De verdere ontwikkeling van de Belgische BELAIR-testsites, een reeks locaties in België waarvan een groot volume aan zowel aardobservatiedata (hyperspectraal, zeer hoge resolutie…) en in-situgegevens (veldcampagnes, fluxtorens…) wordt verzameld en samengevoegd.
    • Parallel met de BELAIR-activiteiten wordt momenteel ook gewerkt aan een STEREO-toolbox waarmee iedereen op een gebruiksvriendelijke manier toegang krijgt tot software die eerder door de Belgische teledetectiegemeenschap werd ontwikkeld;
    • De ondersteuning van Belgische teledetectie-instrumenten en -infrastructuur, bijv. via de organisatie van speciale APEX-campagnes en de ondersteuning van het Belgische 'Collaborative Ground Segment' van Copernicus.
    Gebruikersondersteuning en promotie

    Het STEREO-programma doet er alles aan om gebruikers een kwalitatief hoogstaande ondersteuning te bieden en teledetectie en de Belgische initiatieven op het gebied van aardobservatie te promoten.

    De ondersteuning die gebruikers van satellietdata genieten, omvat het verstrekken van informatie aan de wetenschappelijke gemeenschap en het verkrijgen van satellietbeelden voor het uitvoeren van de projecten die door BELSPO worden gefinancierd. 

    Om teledetectie en de Belgische inspanningen op het gebied van aardobservatie te promoten, zal het STEREO-team:  

    • informatie verstrekken aan een ruim publiek en vragen beantwoorden over aardobservatie via satellieten;
    • educatieve en promotiematerialen uitwerken;
    • evenementen ondersteunen;
    • artikels, folders en verslagen publiceren;
    • de deelname van België aan het Pleiades-programma in de verf zetten.