STEREO III-programma

Ontdek via deze webstories de projecten die gefinancierd worden door het Belgische aardobservatieprogramma STEREO III

Om de projecten per thema te bekijken, klik hier

 

De derde fase van het programma ging in 2014 van start voor een periode van 7 jaar. Als gevolg van de Covid-crisis moest een aantal projecten worden verlengd; deze zullen in 2022 aflopen. Gedurende zijn looptijd heeft het programma een groot aantal onderzoeksprojecten opgeleverd die betrekking hadden op uiteenlopende projecttypes en onderwerpen. De onderzoeksresultaten van de projecten werden via een brede waaier aan disseminatie-activiteiten (workshops en conferenties, website, nieuwsbrief, tweets, ...) verspreid naar het grote publiek ter ondersteuning van de Belgische aardobservatiegemeenschap.

Hieronder een aantal feiten en cijfers van het STEREO III-programma:


STEREO in een notendop

Eind 2021 voerde een extern adviesbureau een evaluatie van het programma uit. De conclusie was dat STEREO III een succesvol en gevarieerd wetenschappelijk programma is wat betreft soorten financiering, ondersteuning, behandelde thema's en toepassingsgebieden. Het programma heeft niet alleen innovatief onderzoek van hoge kwaliteit ondersteund, maar was ook zeer succesvol met zijn verspreidingsactiviteiten, zowel voor professionals als voor het grote publiek. STEREO III heeft een cruciale rol gespeeld door Belgische wetenschappers en aardobservatie-expertise naar het internationale niveau te tillen, heeft nieuwe internationale partnerschappen mogelijk gemaakt en is erin geslaagd een nieuwe generatie wetenschappers aan te trekken en op te leiden.

Evaluatie van het STEREO III-programme - Samenvatting (EN)

Organisatie

Duur van het onderzoek: 2014 – 2022

  Doelstellingen

  De doelstellingen van STEREO III borduren voort op de doelstellingen van de vorige programma's: 

  • Steun verlenen aan innoverend en hoogwaardig onderzoek op het gebied van teledetectie.
  • België als internationaal kenniscentrum op de kaart zetten en houden in een aantal teledetectiedomeinen.
  • Internationale samenwerking stimuleren en de deelname van Belgische onderzoekgroepen aan die samenwerking verankeren.
  • De Belgische teledetectieplatforms en -instrumenten ondersteunen.
  • De ontwikkeling van nieuwe toepassingen van teledetectie stimuleren.
  • Het gebruik van teledetectie introduceren in nieuwe disciplines en bij nieuwe gebruikers.
  • Teledetectie en vooral de resultaten van Belgisch en STEREO-onderzoek promoten.

  Omschrijving

  Thematische prioriteiten

  De activiteiten van STEREO III, ESA en de EU worden vanzelfsprekend onderling afgestemd. Zo sluiten de prioritaire onderzoeksdomeinen van STEREO III aan bij die van H2020. Die kerndomeinen zijn: 

  • Wereldwijde monitoring van vegetatie en van de evolutie van landecosystemen
  • Beheer van de leefomgeving (water, bodem, bossen, natuurgebieden en biodiversiteit, landbouw, kustgebieden, stedelijke zones en stadsrand) op lokale en regionale schaal
  • Interactie tussen (verandering in) bodembedekking en klimaatverandering
  • Epidemiologie and humanitaire hulp
  • Veiligheid en risicomanagement.
  Programmastructuur

  Het STEREO III-programma is opgebouwd rond drie pijlers: