Toepassingen van Remote Sensing

U bent hier

Satelliet- en luchtbeelden worden gebruikt in een brede waaier aan toepassingen.

Projecten gefinancierd door Wetenschapsbeleid zijn vaak van nature multidisciplinair, maar we hebben toch geprobeerd hieronder de projecten van de vorige fases van het STEREO-programma voor u op te lijsten, opgedeeld naar thema.

Landbouw

De landbouwsector staat voor belangrijke uitdagingen zoals het garanderen van voedselzekerheid, zorg voor het milieu en sociaaleconomische ontwikkeling. Of het nu gaat om de hele planeet of een enkel perceel landbouwgrond, teledetectie helpt bij het ontwikkelen van almaar betere instrumenten voor monitoring en oogstvoorspelling.

Raadpleeg ook onze nieuwsberichten over Landbouw

Aquatisch milieu

Onze planeet is voor meer dan 70% bedekt met water. De kustzones die aan zeeën en binnenwateren grenzen, herbergen bijzonder rijke ecosystemen. Die staan echter onder extreme menselijke druk. Om deze waardevolle zee- en kustrijkdommen beter te doorgronden en in stand te houden, is teledetectie niet meer weg te denken.

Raadpleeg ook onze nieuwsberichten over Zeeën en oceanen

Archeologie

Hoewel binnen het domein van de archeologie tot op heden weinig met teledetectie wordt gewerkt, blijkt het een interessante technologie te zijn om meer kennis over archeologische sites te vergaren zodat die beter kunnen worden bewaard. Daarnaast laat teledetectie ook toe om overblijfselen uit het verleden te ontdekken die met meer traditionele methoden niet werden gedetecteerd.

Klimaatverandering

De klimaatvraagstukken zijn zo groot en complex, dat de internationale  wetenschappelijke  gemeenschap  almaar  vaker  wordt  ingeschakeld  om  op  een  gecoördineerde  manier  op  verschillende fronten onderzoek te verrichten om:

• een beter inzicht in de klimaatverandering te krijgen;
• de gevolgen van de klimaatverandering te analyseren en  te voorspellen;
• maatregelen voor te stellen om de opwarming te beperken en om ons eraan aan te passen.

Een van de STEREO-doelstellingen is het bestuderen  van  de wisselwerking  tussen  veranderingen  in  de bodembedekking en klimaatveranderingen. Satellieten  zijn  dé  instrumenten  bij  uitstek  om  wereldwijd de wisselwerking tussen oceanen, continenten en de atmosfeer  te  monitoren.  Andere  thematische  projecten  buigen zich over de impact van klimaatveranderingen op een hele resem domeinen: de voedselveiligheid, het mariene milieu, risicobeheersing, gezondheidsproblemen, de biodiversiteit, het cultureel erfgoed, enz.

Raadpleeg ook onze nieuwsberichten over Klimaatverandering

Bossen

Hoe kunnen we bossen beschermen? Hoe kunnen we internationale inspanningen steunen om ontbossing een halt toe te roepen? Welke instrumenten moeten we ontwikkelen om bossen duurzaam te beheren? Onderzoek in het domein van teledetectie buigt zich over deze levensbelangrijke vragen.

Raadpleeg ook onze nieuwsberichten over Bossen

Global monitoring

Satellieten zijn bij uitstek en vaak als enig instrument geschikt om wereldwijde processen, de interacties tussen oceanen, continenten en de atmosfeer te onderzoeken, veranderingen over grote regio's te volgen en om nieuwe inzichten te verwerven. Ze worden gebruikt om vegetatie te volgen, veranderingen in landgebruik in kaart te brengen, ozonconcentraties te meten, de temperatuur van de oceanen op te volgen, …
Als dusdanig bieden ze de nodige informatie aan beleidsmakers om de juiste beslissingen te treffen voor een duurzame ontwikkeling van onze planeet. 

Raadpleeg ook onze nieuwsberichten over Wereldwijde monitoring

Ruimtelijke ordening & Stedelijke gebieden

Aardobservatiegegevens, en meer in het bijzonder beelden met zeer hoge resolutie, bieden interessante mogelijkheden ter ondersteuning van het beleid van lokale of regionale verantwoordelijken. Namelijk in steden, die steeds complexer worden , wat heel wat uitdagingen met zich meebrengt. Om hierop een antwoord te vinden wordt teledetectie op alle fronten ingezet. Teledetectie helpt om de nodige informatie bij te werken, om diagnose-instrumenten te verbeteren en om nieuwe indicatoren voor levenskwaliteit te ontwikkelen.

Raadpleeg ook onze nieuwsberichten over De stedelijke omgeving

Risicobeheersing

Satellietbeelden zijn een nuttige bron van informatie zowel voor, tijdens als na een ramp (veroorzaakt door mens of natuur). Ze maken het mogelijk risicomodellen op te stellen en snel de nodige informatie te verzamelen om de crisis te beheersen, de schade in te schatten en de heropbouw te ondersteunen.

Raadpleeg ook onze nieuwsberichten over Rampen

Tele-epidemiologie

Om de dreigende verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan, zoekt epidemiologie het hogerop. Tele-epidemiologie koppelt gegevens die op het terrein worden verzameld, aan satellietgegevens om infecties op te sporen en te voorkomen.

Raadpleeg ook onze nieuwsberichten over Landbouw

Tools voor Afrika

Kwetsbare ecosystemen beschermen, ontbossing tegengaan, sprinkhaneninvasies voorkomen, waarschuwingssystemen voor voedselveiligheid introduceren en volkstellingen doorvoeren...
Satellietbeelden helpen onderzoekers om gebruiksklare systemen te ontwikkelen die beantwoorden aan de prioriteiten van hun Afrikaanse partners.

Raadpleeg ook onze nieuwsberichten over Afrika