Behoud van wilde diersoorten met ruimtelijke data

#Biodiversiteit, #Bossen, #Beeldselectie, #STEREO, #Webstory

Gepubliceerd op 3 maart 2020

Vandaag vieren we  World Wildlife Day, die in 2013 door de Verenigde Naties werd ingesteld om het publiek bewust te maken van het belang van wilde dieren en de vitale noodzaak van duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen bij het in stand houden van de wilde natuur.

We zijn voor al onze behoeften afhankelijk van de interactie tussen de verschillende elementen van de biosfeer: de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten, de energie die we gebruiken en de materialen die we nodig hebben. Deze biodiversiteit, die fundamenteel is voor ons eigen voortbestaan, wordt bedreigd door de overexploitatie van soorten en natuurlijke hulpbronnen. Als we ons gedrag niet veranderen, wordt bijna een kwart van alle soorten de komende decennia met uitsterven bedreigd.

Satellietgegevens geven een real-time overzicht van het aardoppervlak, terwijl drones en mobiele toepassingen de lokale gemeenschappen in staat stellen hun kennis van de lokale ecosystemen in kaart te brengen. Op deze manier stellen ruimtelijke gegevens overheden in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over behoud en ontwikkeling.

De Gran Chaco regio van Argentinië is een complex mozaïek van bossen, struiken, savannes, wetlands en graslanden waar meer dan 400 soorten vogels, 150 zoogdieren, 100 amfibieën en reptielen en 3.400 plantensoorten leven.De bovenstaande afbeelding illustreert goed hoe ontbossing, weergegeven in het rood, intussen ernstige vormen heeft aangenomen. Tropische en subtropische ontbossing is een van de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit wereldwijd.  Inzicht in de dynamiek van de bossen is daarom een internationale aangelegenheid en teledetectie is de basis voor het monitoren van deze veranderingen. Het doel van het STEREO-project REFORCHA is het integreren van multi-source teledetectiegegevens, veldwaarnemingen en oppervlaktemodellen om onze kennis van ecosysteemdegradatie in droge bossen te verbeteren.

Veel landen hebben echter nog steeds weinig tot geen toegang tot deze gegevens. Uit een recent VN-rapport bleek dat ruimtelijke gegevens het potentieel hebben om de implementatie van de Aichi Biodiversiteitsdoelstellingen (OAB) en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDO's) te versnellen, maar dat er een kloof bestaat tussen het potentieel om de gegevens te gebruiken en de daadwerkelijke capaciteit van landen om ze te mobiliseren in het besluitvormingsproces.

Daarom hebben het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en UN-Environment het UN Biodiversity Lab opgezet, een online platform dat besluitvormers en andere partners toegang geeft tot wereldwijde gegevenslagen, en ze de kans biedt om hun eigen datasets te uploaden en te manipuleren en een veelheid aan andere datasets te bevragen op belangrijke informatie over de doelstellingen van duurzame ontwikkeling.

Een inleidendende webinar over het gebruik van dit platform ter ondersteuning van de doelstellingen op het gebied van behoud en duurzame ontwikkeling staat gepland voor 24 maart.

Meer informatieore information

Bekijk zeker ook deze oudere artikels. Helaas zijn ze vandaag nog precies even relevant als toen ze werden geschreven: