Internationale Dag van de Biodiversiteit

#STEREO, #Biodiversiteit

Gepubliceerd op 21 mei 2021

Op 22 mei vieren we de Internationale Dag van de Biodiversiteit. De slogan van dit jaar voor 2021, "Wij maken deel uit van de oplossing", herinnert ons allen aan de rol die wij moeten spelen bij de samenwerking om de natuur te beschermen, de ecosystemen te herstellen en een evenwicht te bereiken in onze relatie met de planeet. We hebben veel te winnen. Door het verlies aan biodiversiteit om te keren, kunnen we de menselijke gezondheid verbeteren, duurzame ontwikkeling waarborgen en de klimaatcrisis aanpakken.

Het is de combinatie van levensvormen en hun interacties met elkaar en de rest van het milieu die de aarde tot een unieke en bewoonbare plaats voor de mens heeft gemaakt. Biodiversiteit levert veel van de goederen en diensten die ons leven in stand houden. Toch neemt de biologische diversiteit in een ongekend tempo af, onder toenemende druk. Wij putten onze hulpbronnen sneller uit dan de natuur ze kan aanvullen.

Naarmate wij de natuur verdrukken en vitale habitats uitputten, blijft het aantal bedreigde soorten toenemen. De mensheid en de toekomst die we willen zijn niet veilig.

Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres (2020)

Ongeveer 60% van alle besmettelijke ziekten bij de mens zijn zoönotisch, d.w.z. dat zij ons via dieren bereiken. Enkele van de zoönoses die onlangs zijn opgedoken of opnieuw de kop hebben opgestoken zijn ebola, vogelgriep, MERS (Middle East Respiratory Syndrome), Nipah-virus, Rift Valley-koorts, SARS (Sudden Acute Respiratory Syndrome), West-Nijlvirus, de virale ziekte van Zika en nu ook het coronavirus.

Wijzigingen van ecosystemen door menselijke activiteit behoren duidelijk tot de factoren die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van zoönotische ziekten. De pandemie die ons leven nu al meer dan een jaar zo ontwricht, is volgens Inger Andersen, de directeur van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, een waarschuwing. Om het hoofd te bieden aan en ons te beschermen tegen toekomstige wereldwijde bedreigingen, moeten we alle mogelijke maatregelen nemen om te zorgen voor een goed beheer van medisch en chemisch gevaarlijk afval, een sterk mondiaal rentmeesterschap van natuur en biodiversiteit, en een duidelijke toezegging om beter terug te bouwen, groene banen te scheppen en de overgang naar koolstofneutrale economieën te vergemakkelijken. De mensheid moet nu actie ondernemen om een veerkrachtige en duurzame toekomst veilig te stellen.


Voor deze gelegenheid nodigen wij u uit om de STEREO-projecten te (her)ontdekken die rechtstreeks verband houden met het behoud van de biodiversiteit:

GARMON: Tuinen in kaart brengen en karakteriseren met behulp van remote sensing

HIWET: satellietbeelden gebruiken voor het opvolgen van wetlandvegetatie

INPLANT: iodiversiteit bedreigd door invasieve soorten: INPLANT deed het onderzoek

REFORCHA: Behoud van wilde diersoorten met ruimtelijke data

MAMAFOREST: mangroves beheren vanuit de ruimte

DIARS: beelden tegen invasieve planten