Multispectrale remote sensing ter ondersteuning van certificering van biologische gewassen

#STEREO, #Landbouw

Gepubliceerd op 5 februari 2021

Een team van onderzoekers, waaronder veel onderzoekers van STEREO, heeft zojuist in het tijdschrift Remote Sensing de resultaten gepubliceerd van een studie die de weg vrijmaakt voor een nieuwe toepassing van multispectrale teledetectie: hulp bij de certificering van biologische gewassen.

De jaarlijkse certificering van biologisch gekweekte landbouwproducten omvat een in situ inspectie van de biologisch verklaarde percelen. Deze inspectie is moeilijker, tijdrovender en kostbaarder voor grote landbouwbedrijven of in productiegebieden die in afgelegen gebieden liggen. 

Het onderzoeksteam trachtte na te gaan hoe ruimtelijke teledetectie het certificeringsproces voor biologisch gekweekte gewassen kan ondersteunen door een methode te ontwikkelen die de certificeringsinstanties in staat zou stellen om zich in de eerste plaats te richten op in situ controles van als biologisch verklaarde akkers die op satellietbeelden echter eerder op conventionele akkers lijken.

Met dit doel werd onderzocht of multispectrale satellietbeelden kunnen gebruikt worden om onderscheid te maken tussen biologische en conventionele maïsvelden. Dit werd gedaan aan de hand van een set van vier satellietbeelden met verschillende ruimtelijke en spectrale resoluties die in verschillende groeistadia van de gewassen werden opgenomen van een groot aantal maïsvelden die deel uitmaken van een operationeel landbouwbedrijf in Duitsland.

 

Ter ondersteuning van deze hoofddoelstelling werd een reeks in situ metingen (bladhyperspectrale reflectie, chlorofyl, en stikstofgehalte en drogestofpercentage, bedekkingsgraad van het gewas, hoogte, natte biomassa en percentage aan droge materie, chemische samenstelling van de bodem) uitgevoerd om de aard van de biochemische en biofysische verschillen tussen biologische en conventionele maïsvelden te karakteriseren. 

De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat er zeer significante biochemische en biofysische verschillen tussen een groot aantal biologische en conventionele maïsvelden kunnen bestaan in bepaalde groeistadia van de gewassen en dat deze verschillen voldoende uitgesproken kunnen zijn om een volledig onderscheid te kunnen maken tussen de wijzen van gewasbeheer aan de hand van satellietbeelden die afkomstig zijn van gangbare multispectrale satellietsensoren, door het gebruik van spectrale indices of ruimtelijke heterogeniteitsindices. Deze resultaten zijn zeer bemoedigend en suggereren, voor het eerst, dat satellietbeelden het proces van biologische maïscertificering effectief zouden kunnen ondersteunen.

Lees het volledige artikel