PROBA-V

U bent hier

PROBA-V is een ESA-microsatelliet die deel uitmaakt van het PROBA-project (Project for On-Board Autonomy waarbij de 'V' voor 'VEGETATION' staat). De satelliet werd ontwikkeld door een consortium van drie Belgische spelers (QinetiQ Space, OIP en VITO), met een kleine bijdrage van onder meer Luxemburg en Canada via het GSTP-programma van ESA.

Een opvolger van de 17-jarige SPOT VEGETATION-missie

PROBA-V is een Belgisch initiatief ter aanvulling van de Franse SPOT VEGETATION-missies SPOT-4 en -5, en van de Sentinel 3-missies van ESA. Het opzet was om de aanvoer van dagelijkse globale gegevens over de terrestrische vegetatie te waarborgen. Dat is belangrijk voor stakeholders inzake vegetatie en landoppervlak. Zij gebruiken die gegevens namelijk voor toepassingen zoals klimaatimpactbeoordelingen, het beheer van watervoorraden, ontbossing, landbouwmonitoring en peilingen m.b.t. de voedselzekerheid.

Daarom zijn de spectrale kanalen van PROBA-V gelijkaardig aan die van het SPOT VEGETATION-instrument. Maar dankzij de technologische ontwikkelingen na de lancering van de SPOT-

VEGETATION in 1998, is de ruimtelijke resolutie van de PROBA-V teruggebracht tot 100 m (in plaats van tot op 1 km). 

PROBA-V werd gelanceerd op 7 mei 2013 en blijft normaal gezien actief tot eind 2019. De operatie wordt gezamenlijk beheerd via het Earthwatch Programme van ESA en het Belgische Centrum voor Beeldverwerking.

De gegevens van PROBA-V worden verwerkt en gearchiveerd door het CVB en zijn toegankelijk via het Product Distribution Portal.

Copernicus Global Land Service staat in voor de productie van afgeleide biofysische producten.