GARVAL: Een tuinkaart gevalideerd door burgers

#STEREO, #Webstory, #Stedelijke gebieden, #Biodiversiteit, #Burgerwetenschap

Gepubliceerd op 15 oktober 2021

Privétuinen zijn groene ruimtes die van groot belang zijn voor zowel de biodiversiteit als voor het welzijn van de bewoners. In Vlaanderen bijvoorbeeld beslaan tuinen bijna 10% van de totale oppervlakte van de regio.

Vanwege hun privékarakter hadden overheden die een groener beleid wilden bevorderen totnogtoe weinig informatie over de omvang, spreiding of samenstelling van tuinen.

Het team van het STEREO III-project GARMON onderzocht dit en kon aan de hand van verschillende soorten satelliet- en luchtgegevens een plattegrond van de tuinen maken, waarop de omvang, samenstelling en configuratie van het tuincomplex voor het hele grondgebied van Vlaanderen te zien was.

De burgerwetenschap steekt een handje toe

Zopas werd een gerelateerd STEREO-project (type 'Dissemination and Support') genaamd GARVAL voltooid. Zijn hoofddoel? Beoordelen of de binnen GARMON ontwikkelde tuinkaart kan worden gevalideerd door de burgers zelf, door de informatie die ze over hun eigen tuin hebben verzameld te introduceren via een gezamenlijk uitwisselingsplatform.

Het projectteam ontwikkelde daarom een ​​tool met een tekenmodule waarmee gebruikers de contouren van hun tuin kunnen tekenen en polygonen van tuincomponenten (bijv. gras, struik, boom, bestrating, zwembad) en lanceerde het project "Je tuin intekenen en vergelijken" op het burgerwetenschapsplatform MijnTuinlab.

Het project werd enthousiast ontvangen, want eind september waren de perimeters van meer dan 10.000 tuinen al geregistreerd en waren van meer dan 1.100 tuinen alle elementen van de tuinen gedigitaliseerd. De verzamelde informatie (tuincontourpolygonen en tuincomponenten) is geëxtraheerd uit de MijnTuinlab-dataserver en gebruikt om de nauwkeurigheid van het door GARMON gemaakte tuinperceel en tuininventariskaarten te analyseren.

Handige kaarten voor administraties

De resultaten zijn zeer positief: de correctheid van de percelenkaart werd geschat op 96,5% en ook de nauwkeurigheid van de inventarisaties is hoog. Bovendien benadrukken de conclusies van de gedetailleerde vergelijkingsanalyse verschillende elementen die het team in staat zullen stellen hun methode te verfijnen en nog gedetailleerdere kaarten te produceren.

De waardevolle informatie die uit deze twee projecten voortkomt, vormt een solide basis om beleidsinitiatieven in Vlaanderen en verschillende wetenschappelijke projecten (vb. Leuven.cool of Curieuzeneuzen) te ondersteunen. De statistieken afgeleid van de tuinkaart werden reeds aangewezen als officiële tuinstatistieken van de Vlaamse overheid. Daarnaast is de stad Leuven van plan om, in samenwerking met de ngo Leuven2030, de tuinkaart te gebruiken als basis voor de berekening van de BAF-index (Biotope Area Factor), een indicator van de ecologische waarde van het perceel, als onderdeel van hun duurzaamheidsmonitoring. Overheden in Brussel hebben ook informeel hun interesse getoond in de GARMONVAL-aanpak.

Het project om je eigen tuin te tekenen en te vergelijken loopt nog, dus woon je in Vlaanderen en heb je een tuin, aarzel dan niet om mee te doen!

Je tuin intekenen en vergelijken

Meer informatie

GARMON: Mapping and characterizing gardens using remote sensing