Combinatie van beelden en andere gegevens: DEM en DTM

Samenvatting

Beeldverwerking

 

Combinatie van beelden en andere gegevens: DEM en DTM

Dikwijls is het interessant satellietbeelden te combineren met andere, continue, gegevenssets. Deze bijkomende gegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over de hoogte, de bodem, de demografie, enz. De combinatie van zo'n externe gegevensset met een satellietbeeld is evenwel enkel mogelijk indien de gegevens ruimtelijk gedefinieerd zijn. Zo kunnen ze in een gemeenschappelijk geografisch referentiesysteem herleid worden met het beeld.
De gegevens worden dan eenduidig vastgelegd met drie coördinaten: een planimetrische x- en y-waarde en de bijkomende gegevens als z-waarde. Op basis hiervan kan men de verandering van z in functie van x en y in een 3D-voorstelling visualiseren.

Indien de z-waarden hoogtegegevens zijn, spreekt men van een Digitaal HoogteModel (dikwijls afgekort als DEM omwille van de Engelse vertaling Digital Elevation Model). In andere gevallen spreekt men over een Digitaal TerreinModel (DTM).

Na combinatie van een satellietbeeld met een DEM krijgt men een voorstelling zoals in de animatie is weergegeven.

De combinatie van satellietbeelden met een DEM wordt aangewend voor verscheidene toepassingen: bv. voor de productie van beelden met perspectief. Soms kunnen DEM ook een belangrijke rol spelen bij een classificatieproces. Dit is bijvoorbeeld het geval bij boskartering in bergachtige streken, waar de topografische factor het type vegetatie dat op een bepaalde plaats voorkomt mee bepaalt. Met het DEM kan men dan een onderscheid maken tussen verschillende vegetatietypes met gelijkaardige spectrale eigenschappen.