Werelddag van de Bossen

#STEREO, #Webstory, #Bossen, #Klimaatverandering

Gepubliceerd op 19 maart 2021

Precies 10 jaar geleden nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan waarbij een internationaal jaar van de bossen werd uitgeroepen om de mensen bewust te maken van het belang van een betere bescherming en een duurzaam beheer van alle soorten bossen.

Voor deze gelegenheid ontwikkelden we destijds een reizende tentoonstelling die u hier kunt zien.

Om meer mensen bewust te maken van het belang en de multifunctionaliteit van bossen stelden de Verenigde Naties een dag in om bossen te vieren. 21 maart werd uitgeroepen tot Werelddag van de Bossen.

Bossen dragen bij tot de welvaart en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties en spelen een cruciale rol bij armoedebestrijding en bij de uitvoering van de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals, of SDG's). Het zijn ook belangrijke ecosystemen in de strijd tegen klimaatverandering.

Ondanks alle ecologische, economische, sociale en gezondheidsdiensten die zij bieden, worden bossen wereldwijd nog steeds in een alarmerend tempo vernietigd.

In het kader van de uitvoering van REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation - vermindering van emissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie) is de kwantificering van biomassa- en koolstofvoorraden in tropische bossen een internationale prioriteit. Ramingen van de hoeveelheid koolstof in bossen zijn echter zowel moeilijk als onnauwkeurig.

In het kader van een STEREO-project, 3D-FOREST, werd gewerkt aan de ontwikkeling van methoden en modellen om deze onzekerheid te verminderen, waarbij gebruik wordt gemaakt van laserscantechnieken op het terrein en met behulp van drones.

Wij nodigen u uit dit project te (her)ontdekken via het webstory 3D-FOREST: tropische bossen doorgronden dankzij LiDAR.

Traversée en 3D du supersite TERN (Terrestrial Ecosystem Research Network) de la savanede  Litchfield

Een verwant, recenter project, 3D-Terrain, heeft verdergebouwd op het gebruik van LiDAR UAS (Unmanned Aircraft Systems) om termietenheuvels in tropische savannes te karakteriseren.

In 2018 verzamelde een team van onderzoekers LiDAR-gegevens in het Litchfield National Park in Australië, met behulp van een RICOPTER uitgerust met een VUX-1UAV-scanner. Niet alleen konden zij het bos in 3D modelleren, maar de verkregen LiDAR-puntenwolk onthulde ook honderden termietenheuvels, verspreid onder het bladerdak. De termieten die deze heuvels bewonen zijn ware ingenieurs van het ecosysteem: zij verhogen bijvoorbeeld de infiltratie van water door hun uitgebreide netwerk en kunnen kleine vruchtbaarheidseilanden creëren door voedingsstoffen in de buurt van de heuvel te concentreren. Bovendien zouden termietenheuvels de veerkracht tegen klimaatverandering verhogen en een belangrijke rol spelen bij het herstel van savannes.

Deze talrijke ecosysteemdiensten tonen aan hoe belangrijk het is termietenheuvels in grote gebieden op te sporen en in kaart te brengen. Dit zou waardevolle informatie kunnen opleveren over de ruimtelijke spreiding van deze heuvels en ons in staat stellen de onderliggende mechanismen te ontdekken waardoor zij het functioneren van ecosystemen beïnvloeden.

Meer informatie

International Day of Forests

Exposition Imaging the World's forests

3D-FOREST: tropische bossen doorgronden dankzij LiDAR

Characterising Termite Mounds in a Tropical Savanna with UAV Laser Scanning

Andere STEREO-projecten in het thema Bossen

MAMAFOREST: mangroves beheren vanuit de ruimte

RiReMo: Oeverstroken in bovenaanzicht

REFORCHA - Continuous satellite-based indicators for mapping subtropical forest degradation and its environmental impacts